Anbefaling 15: Implementering af det kommunale beredskab

Implementér det kommunale beredskab bredt i organisationen, så alle ledere og medarbejdere kender og anvender det i deres praksis på overgrebsområdet.

Et godt kommunalt beredskab er ikke tilstrækkeligt til at opnå målsætninger eller ønskede forandringer i praksis. Det er centralt at have fokus på, at beredskabet er kendt og anvendt på hele kommunens børne- og ungeområde. Det kan være en god idé at arbejde med en implementeringsplan for at sikre, at beredskabet skaber den forandring, der ønskes. 

Implementering er sjældent en hierarkisk eller lineær proces, men snarere en dynamisk læringsproces, som kræver lokal tilpasning og gentagelser. Det kan på den baggrund være en god idé at have et løbende fokus på implementeringen af det kommunale beredskab, f.eks. i forbindelse med revidering af beredskabet.

I forbindelse med implementering af det kommunale beredskab er det desuden centralt at være opmærksom på, om medarbejderne har de rette kompetencer og viden til at omsætte beredskabet i praksis.

Organisatorisk niveau

Chefgruppen har et overordnet organisatorisk ansvar for at sørge for en løbende implementeringsproces, der sikrer, at alle ledere og medarbejdere har kendskab til det kommunale beredskab, og ved hvordan de skal bruge det.

Ledelsesniveau

Alle chefer på børne- og ungeområdet har en opgave i at gå forrest, italesætte det kommunale beredskab ved relevante lejligheder og signalere vigtigheden af den gode praksis på overgrebsområdet.

Det er ledelsens ansvar at sætte sig ind i det kommunale beredskab og omsætte beredskabets anvisninger til det arbejdsområde, lederen befinder sig på.

Det er desuden et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at medarbejderne kender beredskabet og de handleveje, der er gældende for dem.

Medarbejderniveau

Alle medarbejdere på børne- og ungeområdet har en forpligtelse til at sætte sig ind i, hvordan de skal arbejde med forebyggelse, opsporing og håndtering af børn og unge udsat for overgreb.

 

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge'.

Hent publikationen