Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats med voksne

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet fire anbefalinger til, hvordan organisationer på socialområdet kan samarbejde traumebevidst med voksne borgere. Anbefalingerne omhandler både selve mødet med borgeren og vigtige organisatoriske forudsætninger for at kunne møde borgeren traumebevist. Anbefalingerne er særligt rettet mod ledere og medarbejdere, der arbejder med mennesker i socialt udsatte positioner. Fx mennesker i hjemløshed, med et problematisk forbrug af rusmidler eller med psykisk sårbarhed.

Formålet med at arbejde traumebevidst er, at en borger med traumer får et godt udbytte af sin indsats og gode muligheder for at få det liv, som vedkommende drømmer om. Når borgeren oplever tryghed, kontrol og ejerskab i samarbejdet med medarbejderen, vil der opstå færre traumereaktioner, og borgeren vil få mere ud af sin indsats. 

For at en arbejdsplads arbejder traumebevidst, skal alle ledere og medarbejdere:

  • Være bevidste om traumers betydning for et menneskes følelser, handlinger og udfordringer
  • Kunne genkende typiske tegn på traumatisering
  • Kunne respondere hensigtsmæssigt i mødet med en borger eller en kollega, som har traumer
  • Vide, hvad der potentielt kan udløse traumereaktioner, og kunne søge at forebygge dem.

En traumebevidst tilgang bygger oven på den gode faglige praksis, som allerede findes på socialområdet. Den styrker et recovery-fokus gennem handlegreb til, hvordan man samarbejder ud fra borgerens perspektiver på trivsel og et godt liv. 

 

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats med voksne'.

Hent publikationen

Vil du have mere viden om mennesker i socialt udsatte positioner?

Du kan få mere viden om mennesker, som lever i hjemløshed, som har et problematisk forbrug af rusmidler, som lever med vold i nære relationer, eller som lever med psykiske vanskeligheder.

Læs om hjemløshed her

Læs om stofmisbrug her

Læs om vold i nære relationer her

Læs om psykiske vanskeligheder her