Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet otte anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer. Formålet med anbefalingerne er at styrke indsatsen i landets kommuner, så flere voldsudsatte personer får den rette hjælp, før volden eskalerer eller intensiveres.

Anbefalingerne handler om voldsudsatte mænd og kvinder, som ikke er i målgruppen for et ophold på et mandekrisecenter efter § 110 eller et kvindekrisecenter efter § 109, hvor en ambulant indsats vil være egnet. Anbefalingerne er målrettet kommuner, men det faglige indhold i anbefalingerne kan også være relevant for andre, der møder og arbejder med voldsudsatte. Hvis den voldsudsatte har børn, skal retningslinjer og lovgivning, der vedrører børn, følges.

Anbefalingerne omfatter opsporing og sikkerhedsvurdering, koordineret samarbejde og relationsopbygning og anbefalinger til selve indsatsen til den voldsudsatte person.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer'.

Hent publikationen

Vil du have mere viden om vold i nære relationer?

Du kan få mere viden om vold i nære relationer, relevante sociale indsatser samt udgivelser.

Læs mere her