Strategi for udvikling af sociale indsatser

Social- og Boligstyrelsen arbejder i forlængelse af Social-, Bolig- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af den sociale indsats målrettet med at udvikle, afprøve og implementere sociale indsatser og metoder.

Formålet med strategien er at sikre et målrettet og systematisk udviklingsarbejde på det sociale område, hvor de afsatte ressourcer anvendes effektivt og hensigtsmæssigt til gavn for socialt udsatte borgere og for samfundet.

Omdrejningspunktet i strategien er en fasemodel, der beskriver et systematisk udviklingsarbejde i fire faser:

  • Screeningsfasen
  • Modningsfasen
  • Afprøvningsfasen
  • Udbredelsesfasen

Udviklingsarbejdet med en konkret indsats kan kun fortsætte til en ny fase, når kriterierne for en succesfuld gennemførsel af den forudgående fase er opfyldt.

Læs Strategi for udvikling af den sociale indsats på ministeriets hjemmeside

Senest opdateret 02-06-2022

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode