Analyse- og vidensarbejde

Social- og Boligstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter et data- og vidensbaseret afsæt for at udvikle og implementere den sociale indsats. Her kan du finde redskaberne og læse nærmere om hvert enkelt.

Udvikling af sociale indsatser

Social- og Boligstyrelsen arbejder med at udvikle og udbrede sociale indsatser, der virker. Du kan her læse om Strategi for udvikling af den sociale indsats, samt hvordan Social- og Boligstyrelsen arbejder med strategien.

Redskaber til styring og udvikling

Social- og Boligstyrelsen udvikler og vedligeholder en række redskaber til styring og udvikling af indsatsen på socialområdet. 

Kommunernes oplevede udfordringer på det sociale område

Social- og Boligstyrelsen har kortlagt udfordringsbilledet på socialområdet i kommunerne.

Omkostningsmodel

Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel er et redskab, der kan hjælpe dig til at lave en omkostningsvurdering. En omkostningsvurdering beskriver, hvad det koster at starte og drifte en social indsats. Hent modellen og se eksempler på omkostningsvurderinger her.

Retningslinjer for økonomiske analyser

Social- og Boligstyrelsen har udviklet en række retningslinjer for at lave økonomiske analyser på socialområdet. Du kan finde retningslinjerne her.

Effektanalyser og økonomiske analyser

Social- og Boligstyrelsens effektanalyser og økonomiske analyser belyser vigtige og aktuelle problemstillinger på socialområdet og følger op på sociale indsatsers effekt på borgere på kort og langt sigt.