Fokusområde 2: Opsporing

Opsporing af overgreb handler om at opdage eventuelle overgreb mod et barn/en ung så tidligt som muligt. Det sker gennem et generelt fokus på børn og unges trivsel og mistrivsel og på afdækning af mistrivsel, herunder tolkning af tegn og reaktioner, udsagn og adfærdsmønstre.

Opsporing af overgreb er en opgave, som er fælles for alle fagpersoner, der møder børn og unge i deres virke.