Redskaber til styring og udvikling

Social- og Boligstyrelsen udvikler og vedligeholder en række redskaber til styring og udvikling af indsatsen på socialområdet. Du kan læse mere om redskaberne nedenfor.

Håndbog i lovende praksis

Håndbog i lovende praksis er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i lovende praksis.

Nøgletalsredskaber og indsatstrapper

Social- og Boligstyrelsen har udviklet styringsredskaber til monitorering af strategiske omlægninger på området for udsatte børn og unge og for socialpsykiatrien.

Validerede måleinstrumenter

Social- og Boligstyrelsen har godkendt 24 standardiserede instrumenter. De skal bruges af evaluatorer ved større evalueringer af sociale indsatser.

Resultatdokumentation

Håndbogen for sociale tilbud er en praksisnær vejledning med analytiske værktøjer, der kan bruges til at understøtte dokumentationsarbejdet og kvalitetsudviklingen.