Anbefalinger:

Samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse

Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse sætter fokus på at alle forældre har ressourcer og gerne vil være de bedst mulige forældre – uanset hvor få eller mange ressour­cer de har og uanset årsagen til anbringelsen.

Både forældre og barnet eller den unge kan have brug for støtte både op til og under selve anbringelsen – fx i deres relation og i samværet under anbringelsen.

Der er i alt fem anbefalinger til god praksis, som supplerer hinanden og skal læses og omsættes i en sammenhæng. De sætter fokus på samarbejdet og støtte til forældre med børn i anbringelse og omhandler de forhold, der er generelle for alle anbringelser.