Implementeringsstøtte i SØM

Social- og Boligstyrelsen tilbyder implementeringsforløb til kommuner, der ønsker at styrke kompetencerne til at arbejde med Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis implementeringsforløb til kommuner, der ønsker at styrke kompetencerne til at anvende SØM som redskab til at arbejde med sociale investeringer.

Implementeringsforløbene er for kommuner, der ønsker at få mere viden om de budgetøkonomiske konsekvenser, der kan være over tid af sociale indsatser, og som ønsker, at denne viden skal understøtte beslutninger – både til gavn for borgerne og den offentlige økonomi.

Hvem er målgruppen for et implementeringsforløb?

Implementeringsstøtten er både for kommuner, der endnu ikke arbejder med SØM, men som har brug for hjælp til at komme i gang med at arbejde med modellen og investeringstankegangen, og for kommuner, der allerede arbejder med SØM, men gerne vil anvende modellen mere eller bedre, end de gør i dag.

Skræddersyet forløb om SØM

Implementeringsforløbet skræddersys i samarbejde med den enkelte kommune og tilrettelægges, så det afspejler kommunens ambitioner og strategiske målsætning. Et implementeringsforløb varer ca. 6 måneder og er gratis for kommunen. 

Et implementeringsforløb er intensivt og består af ca. 6 heldagsworkshops og 6 virtuelle møder af ca. 1 times varighed. Deltagende kommuner forventes at arbejde selvstændigt mellem workshops.

Implementeringsforløbene opbygges med fokus på:

  • den redskabsnære rådgivning om brugen af SØM, herunder rådgivning om tilvejebringelse af datagrundlag og gennemførelse af beregninger.
  • hvordan beregningerne bringes i anvendelse i en bredere omstilling af styringen og udviklingen af socialområdet, herunder arbejdet med investeringstankegangen.
  • hvordan der arbejdes med investeringstankegangen i det tværfaglige samarbejde om udsatte borgere på tværs af faggrupper og forvaltninger.

Yderligere information om implementeringsstøttens indhold og formål (pdf)

Der kan løbende søges om implementeringsstøtte.

Læs mere om ansøgningsforløb

Boostersessioner

Vi tilbyder også boostersessioner for kommuner, der har gennemført et implementeringsforløb og som har behov for supplerende sparring for at forankre arbejdet med SØM yderligere i organisationen. Boostersessionerne tager udgangspunkt i kommunernes behov og skræddersys dertil.

På boostersessionerne kan kommunerne fx få rådgivning om en eller flere andre cases end den de har arbejdet med i implementeringsforløbet, få yderligere hjælp til hvordan man forelægger investeringscases og SØM-beregninger til beslutningsniveauet eller de kan få sparring på at styrke arbejdet med egne data.

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent