Uddannelse og kurser i SØM

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis uddannelse og kurser i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Social- og Boligstyrelsen opfordrer alle, der udarbejder og formidler SØM-beregninger, til at deltage i introduktionskursus i SØM for ledere og/eller SØM-uddannelsen.

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Social- og Boligstyrelsen tilbyder derfor uddannelse og kurser for alle interesserede, der anvender eller påtænker at anvende modellen.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

For ledere anbefales det at tilmelde sig kurset Introduktion til SØM for ledere, der giver en overordnet introduktion til, hvad SØM kan anvendes til, og hvordan man som leder kan understøtte, at organisationen arbejder aktivt med SØM.

For medarbejdere, som skal anvende SØM i praksis, anbefales det at tilmelde sig SØM-uddannelsen, hvor man kommer dybt ind i SØMs maskinrum og bl.a. lærer, hvordan man kan anvende lokale viden i arbejdet med SØM-beregninger.

Flere oplysninger og tilmelding

Nedenfor kan du læse en nærmere beskrivelse af SØM-uddannelser og kurserne i SØM, som Social- og Boligstyrelsen tilbyder. Du kan også se de relevante datoer for 2024 og tilmelde dig.

Målgruppe og forudsætninger

Målgruppen for kurset Introduktion til SØM for ledere er primært kommunale og regionale ledere og chefer, der ønsker at få en introduktion til, hvad SØM er, og hvordan SØM kan anvendes ifm. beslutningsprocesser.

Det er en fordel, hvis du har et overordnet kendskab til økonomistyring i din organisation.

Indhold:

 • Sociale investeringer og den dobbelt bundlinje
 • Hvad indeholder SØM, og hvad kan modellen bruges til?
 • Hvordan er arbejdsprocessen ift. SØM-beregninger?
 • Hvordan efterspørger man SØM-beregninger?
 • Hvordan formidler man SØM-beregninger til ledelsesmæssigt og politisk niveau?
 • Hvordan understøtter man som leder, at ens organisation arbejder med SØM?

Format og undervisningsform

Kurset foregår virtuelt. Der vil blive inddraget konkrete eksempler, der viser, hvordan andre kommuner har arbejdet med SØM.

Datoer og tidspunkter for introduktion til SØM for ledere i 2024:

Målgruppe og forudsætninger

Målgruppen for SØM-uddannelsen er primært kommunale og regionale medarbejdere, der anvender eller ønsker at anvende SØM.

Det anbefales, at der som minimum deltager én analyse- og økonomimedarbejder, der til dagligt arbejder med kommunale data, og én medarbejder, der har kendskab til målgrupper og indsatser på socialområdet, fx socialfaglige medarbejdere eller udviklingskonsulenter, fra hver organisation.

Indhold

 • Hvad indeholder SØM, og hvad kan modellen bruges til?
 • Gennemgang af SØMs beregningsramme og vidensdatabase:
  • Aktører
  • Omkostninger
  • Effekt
  • Konsekvenser
  • Priser
  • Resultater
 • Analysemuligheder i SØM
 • Usikkerheder og følsomhedsanalyser
 • Kommunale eksempler
 • Udvælgelse af relevante indsatser for SØM-beregninger

Format og undervisningsform

Undervisningen foregår virtuelt. Undervisningen vil dels bestå af gennemgang af indhold og konkrete eksempler og dels af gruppearbejde med en konkret case.

Datoer og tidspunkter for SØM-uddannelsen i 2024:

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM