Anbefalinger:

Anbefalinger om den gode anbringelse

Anbefalinger om den gode anbringelse omhandler hele anbringelsesperioden fra anbringelsens start til anbringelsens ophør og fokuserer på, hvad der generelt er god praksis og særlige opmærksomhedspunkter i arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet.

 Der er i alt fem anbefalinger, som supplerer hinanden og skal læses og omsættes i en sammenhæng. De har fokus på forhold undervejs i en anbringelse og omhandler alle børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.