Om social.dk

Social.dk er din indgang til at få indblik i udviklingen og tendenserne på socialområdet gennem data og aktuel socialfaglig viden.

Social- og Boligstyrelsens nye vidensplatform – social.dk – har til formål at skabe indblik i udviklingen og tendenserne på socialområdet, ved at udstille data og aktuel socialfaglig viden på en kort og enkel måde.

Platformen lanceres som led i Social- og Boligstyrelsens strategiske mål om at understøtte forandringer med afsæt i data og formidle viden aktivt, bredt og let tilgængeligt.

Formidling af data og socialfaglig viden

Social.dk formidler data og aktuel socialfaglig viden med fokus på børn og unge, borgere med handicap og udsatte grupper. På platformen formidles kvantitativ og kvalitativ data og viden hver for sig og i samspil med hinanden.

Du kan få viden om karakteristika, tematikker og sociale indsatser inden for de forskellige fokusområder om børn og unge, borgere med handicap og udsatte grupper. Du kan også finde kvantitative data inden for de forskellige fokusområder. De præsenteres i tabeller, grafer og figurer i platformens data- og rapportbank.

Social.dk vil løbende blive udbygget med nyt indhold.