Fokusområde 3: Håndtering

I håndteringen af overgreb er det afgørende, at der bliver handlet rettidigt og relevant, når der opstår mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Derfor handler dette fokusområde især om handleveje, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt muligheder for støtte og behandling.

Håndtering af overgreb er en opgave, hvor alle ledere og fagpersoner har skærpet underretningspligt. Myndighedsområdet har en række lovgivningsmæssige forpligtelser, herunder et tværsektorielt samarbejde med f.eks. børnehuse, politi og sundhedsvæsen.