Kvalificering af konsekvenser i SØM

Konsekvenser i SØM er som udgangspunkt udelukkende baseret på tilgængelige registerdata for de enkelte målgrupper. Der er imidlertid ikke altid kausalitet mellem indsatsen eller målgruppens problemstillinger og de konsekvenser, som er i SØM. Derfor arbejder Social- og Boligstyrelsen løbende med at kvalificere konsekvenserne i SØM. Det betyder at brugere får anbefalinger til, hvilke konsekvenser de bør medtage, når de laver beregninger i SØM.

Konsekvenser i SØM er baseret på alle tilgængelige registerdata om de målgrupper, som er i SØM. En SØM-beregning vil derfor være baseret på alle ændringer i offentligt forbrug for målgruppen – uanset om de enkelte forbrugsændringer kan tilskrives indsatsen eller målgruppen. Der er således ingen kausalitet i en standard SØM-beregning.

Du kan læse mere om konsekvenser i SØM her 

Formålet med kvalificering af konsekvenser i SØM er at forbedre det vidensgrundlag, som konsekvenser i SØM baserer sig på, for dermed at kunne udarbejde mere retvisende beregning i modellen. Kvalificering af viden om konsekvenser i SØM består i at kombinere viden fra forskellige kilder for at belyse, hvilken betydning virksomme indsatser eller progression for forskellige målgrupper på socialområdet har eller kan forventes at have på det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter. Herigennem kommer socialfaglig viden om målgruppen til at lede til anbefalinger til, hvilke konsekvenser der bør medtages i SØM-beregninger for den pågældende målgruppe.

Som led i kvalificering af viden om konsekvenser anvendes tre kilder:

  • Registerdata anvendes til at beregne konsekvensestimater, der udtrykker, hvilken betydning det typisk har for målgruppens forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, når de opnår et registerbaseret succesmål, og når der via regressionsanalyse er kontrolleret for en række bagvedliggende faktorer.
  • Litteratur belyser eksisterende viden om afledte konsekvenser af virksomme indsatser eller progression for målgruppen.
  • Praksis- og ekspertviden anvendes til at udarbejde forandringsteorier, der belyser, hvilke virkninger en virksom indsats over for målgruppen typisk medfører

Kombinationen af registerdata med litteratur samt praksis- og ekspertviden udmønter sig i anbefalinger til, hvilke konsekvenser der typisk bør medtages i SØM-beregninger af indsatser for målgruppen. 

Social- og Boligstyrelsen arbejder løbende med at kvalificere konsekvenser for eksisterende og kommende målgrupper i SØM. Du kan læse mere om kvalificeringen for de enkelte målgrupper via linksne nedenfor.

Kvalificering af konsekvenser i SØM - Borgere i hjemløshed

Kvalificering af konsekvenser i SØM – Børn og unge med bekymrende skolefravær

Alle kvalificeringer følger det samme koncept, som du kan læse mere om her:

Kvalificering af konsekvenser i SØM - Konceptbeskrivelse

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent

Hent SØM

Hent Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Hent modellen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM