Anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen

Partnerskab om Børnene Først har udarbejdet syv anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen. Anbefalingerne er målrettet alle, der arbejder på myndighedsområdet i kommunerne – både ledere og medarbejdere.

Børneinddragelse efter barnets lov fastlægger, at handlepligten for børnenes trivsel og udvikling er et myndighedsansvar. Derfor er anbefalingerne rettet mod myndighedsarbejdet, når børn, unge og deres familier har brug for støtte efter barnets lov. Formålet er at tilbyde praksisnære anbefalinger til, hvordan børn og unge bliver aktører i deres egen sag.

Anbefalingerne er udformet med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer for inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen og med afsæt i litteratur fra forskning og praksis om børneinddragelse.

De syv anbefalinger dækker over to anbefalinger, som understøtter de organisatoriske rammer for at kunne arbejde med reel børneinddragelse i sagsbehandlingen, og fem anbefalinger, som handler om den konkrete praksis med at inddrage børn og unge i egen sag.

Der er for hver af de syv anbefalinger udarbejdet praksiseksempler, som tilbyder inspiration til, hvordan rådgivere og ledelse konkret kan arbejde med og omsætte anbefalingen til praksis. Praksiseksemplerne er hentet fra landets kommuner og findes i et selvstændigt katalog til anbefalingerne.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger og praksiseksempler om børneinddragelse i sagsbehandling'.

Hent publikationer her

Partnerskab om Børnene Først

I forbindelse med Børnene Først og barnets lov er der nedsat et partnerskab om Børnene Først. Partnerskabets opgave er bl.a. at inspirere og give anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen med afsæt i intentionerne i barnets lov.

Partnerskab om Børnene Først består af repræsentanter fra følgende organisationer: Kommunernes Landsforening (KL), Danske Professionshøjskoler, Kommunale Velfærdschefer, De Anbragtes Vilkår, ForældreLANDSforeningen (FBU), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Dansk Socialrådgiverforening (DS), Socialpædagogernes Landsforbund (SL), Danske Handicaporganisationer (DH) og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Vil du have mere viden om børn og unge?

Du kan få viden om karakteristika, tematikker og sociale indsatser inden for forskellige fokusområder om børn og unge. 

Læs om foranstaltninger til børn og unge

Læs om efterværn her

Læs om psykisk mistrivsel her

Læs om anbringelse af børn og unge her