Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO har udarbejdet en række anbefalinger til kommunernes arbejde med overgreb mod børn og unge.

Formålet med anbefalingerne er at udbrede viden om god faglig praksis på overgrebsområdet. Herunder at give kommuner inspiration til, hvordan de kan styrke deres indsats på området. Anbefalingerne indgår i SISO’s rådgivningsforløb til kommuner om overgreb mod børn og unge.

Anbefalingerne er rettet mod chefer og ledere på børne- og ungeområdet, fordi det er dem, der har ansvaret for kommunens faglige praksis og arbejde med overgreb mod børn og unge. Det kan også være relevant for medarbejdere og andre centrale aktører at læse dem.

Fire fokusområder
Social- og Boligstyrelsen har identificeret fire fokusområder, som er centrale for den kommunale indsats i forhold til overgreb mod børn og unge. De første tre fokusområder – forebyggelse, opsporing, håndtering – handler om den konkrete faglige praksis på børne- og ungeområdet. Det fjerde fokusområde –  kommunale beredskaber – har et styringsmæssigt fokus i forhold til at sætte en overordnet retning for arbejdet.

 

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge'.

Hent publikationen

Fokusområde 1

Forebyggelse

Anbefaling 1-2

Fokusområde 2:

Opsporing

Anbefaling 3-7

Fokusområde 3:

Håndtering

Anbefaling 8-13

Fokusområde 4:

Det kommunale beredskab

Anbefaling 14-15

Vil du have viden om børn og unge?

Du kan få viden om karakteristika, tematikker og sociale indsatser inden for forskellige fokusområder om børn og unge. 

Læs om ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser her

Læs om autisme her

Læs om psykisk mistrivsel her

Læs om anbringelse af børn og unge her