Om SØM

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget om sociale indsatser og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i en konkret lokal indsats.

SØM kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske prioriteringer, men kan aldrig stå alene, når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.

Sådan regner SØM

SØM beregner det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en konkret social indsats.

Nettoresultatet for det offentlige ved en social indsats er summen af indsatsens omkostninger og de budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af den effekt, indsatsen har på borgerne. En indsats’ omkostninger er de udgifter, der er til at opstarte og drifte en indsats, fx lønomkostninger, mens de budgetøkonomiske konsekvenser er ændringer i forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, fx indkomstoverførsler, som følge af indsatsens effekt på borgerne.

SØM består overordnet af to dele:

  • En beregningsramme, der beregner det samlede nettoresultat ud fra brugerens input, jf. nedenstående illustration af, hvordan SØM regner.
  • En vidensdatabase, der indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser for målgrupper af udsatte voksne, voksne med handicap og udsatte børn og unge.

Læs mere om Vidensdatabasen her  

Sådan regner SØM: For den pågældende indsats fastsættes indsatsens omkostninger, antal deltagere og deres succesrate. For deltagerne der opnår succes opnås der økonomiske konsekvenser som er ændringen i ydelser og aktiviteter ganget med prisen per enheds ydelse. Samlet giver det et nettoresultat i nutidsværdi.

(Se billedet i stor version her)

Modellen bliver løbende videreudviklet og opdateret med ny viden om effekter, konsekvenser og priser.

Hent Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Se eksempler på SØM-beregninger i erfaringsdatabasen

Kontakt

Andreas Vestermark
S: Specialkonsulent

Hent SØM

Hent Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Hent modellen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM