Anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet tre publi­kationer med anbefalinger til god kvalitet i anbrin­gelsen.  Formålet med anbefalingerne er at sætte en fag­lig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle, som har en rolle i børnenes og de unges hverdag, kan være med til at sikre god kvalitet i anbringelserne.

Et gennemgående fokus er inddra­gelse af de børn, unge og forældre, som det drejer sig om. Anbefalingerne guider de fag­professionelle i, hvordan de kan tage udgangspunkt i barnets eller den unges perspektiver og behov i plan­lægningen af anbringelsen, i støtten under anbringelsen samt i det tværfaglige samarbejde både i starten og under anbringelsen. Publikationerne har hvert sit overordnede tema og udfolder inden for temaet en række centrale forhold, der er vigtige for god kvalitet i anbringelsen. Temaerne er:

  • Den gode anbringelse
  • Skånsomme skift i anbringelsen
  • Samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse

 Anbe­falingerne henvender sig til de ledere og fagprofessionelle og andre i civilsamfundet, der på den ene eller anden måde er en del af barnets eller de unges samt forældrene hverdag og liv i den periode, hvor de er anbragt uden for hjemmet. Det kan drejer sig om ledere og medarbejdere i myndighed, på anbringelsessteder (både børn- og ungehjem og plejefamilier), almenområdet, civilsamfundsorganisationer, som fx venskabsfamilier.

 Anbefalingerne skal ses som en støtte til udviklingen af praksis på anbringelsesområdet og skal samtidig understøtte, at intentionerne i barnets lov omsættes i praksis.

 

Anbefalinger:

Den gode anbringelse

Anbefaling 1-5

Anbefalinger:

Skånsomme skift i anbringelsen

Anbefaling 1-5

Vil du have mere viden om børn og unge?

Du kan få viden om karakteristika, tematikker og sociale indsatser inden for forskellige fokusområder om børn og unge.

Læs om anbringelse her

Læs om forebyggende og støttende indsatser her

Læs om ungestøtte her