Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet 18 anbefalinger for kvalitet i sagsbehandlingen på området børn, unge og familier i udsatte positioner.
Anbefalingerne er et udtryk for Social- og Boligstyrelsens forståelse af kvalitet i sagsbehandlingen, og de kan dermed ses som en hjælp til at omsætte barnets lov i praksis.

Formålet med anbefalingerne er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i landets kommuner til gavn for børn, unge og familier. Anbefalinger kan benyttes som grundlag for kommunernes eget ledelsesstilsyn og bl.a. anvendes i sammenhæng med skabelonerne til overordnet og tematiseret ledelsestilsyn.

Anbefalingerne er struktureret efter Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen; inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning. Pejlemærkerne giver tilsammen et billede af vigtige elementer i at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, og fungerer som sigtepunkter for, hvilken retning arbejdet i den sociale indsats med børn og unge i udsatte positioner skal tage.

Anbefalingerne henvender sig til dig, der arbejder som børne- og ungerådgiver eller leder på børne- og ungeområdet. Anbefalingerne er samtidig også relevante på området for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, da kvalitet i arbejdet med især pejlemærkerne inddragelse og faglig udredning er den samme for alle børn, unge og familier.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner'.

Hent publikationen

Pejlemærke:

Inddragelse

Anbefaling 1-7

Pejlemærke:

Faglig udredning

Anbefaling 8-11

Pejlemærke:

Valg af indsats

Anbefaling 12-15

Pejlemærke:

Opfølgning

Anbefaling 16-18

Vil du have mere viden om børn og unge?

Du kan få viden om karakteristika, tematikker og sociale indsatser inden for forskellige fokusområder om børn og unge.

Læs om anbringelse her

Læs om forebyggende og støttende indsatser her

Læs om ungestøtte her