Fokusområde

Ungestøtte

Ungestøtte er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med ungestøtte er at bidrage til, at de unge får en bedre overgang til voksenlivet.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om børn og unge, der modtager ungestøtte, er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vidste du...
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Vil du se flere tal om efterværn, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Unge der modtager ungestøtte*

Overgangen fra barn til voksen kan være en vanskelig periode for alle unge.

For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være ekstra svær. Mange anbragte unge har, når de fylder 18 år og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden støtte.

Her kan ungestøtte tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning for at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse.

Denne form for ungestøtte kan også tilbydes unge, som op til det 18. år har haft en fast kontaktperson.

*Ungestøtte: Med ikrafttrædelsen af barnets lov d. 1. januar 2024 er begrebet efterværn ændret til ungestøtte.

Unge i ungestøtte kan have meget forskellige behov på deres vej til at etablere en selvstændig voksentilværelse og også meget forskellige ressourcer og forudsætninger.

Det skyldes blandt andet, at personkredsen for ungestøtte rummer unge, der har været anbragt i mange år og unge, der enten først er blevet anbragt eller har oplevet et støttebehov i deres sene teenageår.

Trods mangfoldigheden er det dog karakteristisk, at de unge typisk har haft forskellige vanskeligheder i grundskolen og har svært ved at starte på en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.

Mange oplever også udfordringer med at finde og etablere en fast bolig. De har oftere end andre unge psykiske problemer og er også overrepræsenteret, når det gælder kriminalitet.

Skifter en anbragt ung opholdskommune ved det fyldte 18. år, skal den hidtidige opholdskommune oversende den reviderede ungeplan til den unges nye opholdskommune. Den nye opholdskommune skal inden for 30 dage fra modtagelse af sagen også træffe afgørelse om den unges behov for ungestøtte.

Før ungestøtte tildeles skal kommunen – med inddragelse af den unge – foretage en individuel vurdering af den unges støttebehov. Ungestøtte skal tilbydes, når det må anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte, herunder på grund af negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt og hvis den unge er indforstået med at modtage ungestøtte (barnets lov § 113 ). Det er ikke et krav for tildeling af ungestøtte, at den unge kan klare sig uden støtte, når de fylder 23 år.

Ungestøtte kan tilbydes helt frem til den unge fylder 23 år, hvis det vurderes, at den unge har behov for det. Tilbud om ungestøtte kan ikke tidsbegrænses, men skal ophøre, når det ikke længere opfylder sit formål i forhold til den unges behov for støtte, eller når de fylder 23 år (barnets lov § 117).

Da ungestøtte er et tilbud til unge over 18 år, kan den unge vælge at takke nej. Der gælder dog særlige regler for dette i forhold til unge, der har fået pålæg om at modtage støttende indsatser efter barnets lov.