social.dk

Velkommen til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform

Her kan du få indblik i udvikling og tendenser på socialområdet gennem data og aktuel socialfaglig viden

Viden i fokus

Anbefalinger

Anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet tre publi­kationer med anbefalinger til god kvalitet i anbrin­gelsen.

Nyt fokusområde

Børn og unge med udviklingshæmning

Udviklingshæmning viser sig oftest i løbet af barndommen og påvirker i varierende grad den enkeltes mulighed for at lære at mestre almindelige daglige livsfunktioner.

Nyt fokusområde

Voksne med udviklingshæmning

Ved udviklingshæmning ses en forsinket eller mangelfuld udvikling af fx kognitive, sproglige, motoriske og sociale færdigheder. Udviklingshæmning dækker over et bredt spektrum, og der kan være stor forskel på, hvordan den enkelte klarer sig i hverdagen.

Besøg datauniverset

Gå på opdagelse i data og få viden om socialområdet. Du kan se tal for din egen kommune, for andre kommuner eller se tallene på landsplan.

Gå til data