Anbefalinger

Social- og Boligstyrelsens anbefalinger giver kommuner, regioner og sociale tilbud et hurtigt overblik over, hvordan en indsats på udvalgte fagområder bør tilrettelægges. 

Anbefalingerne sammenfatter og understøtter implementering af aktuel socialfaglig viden på tværs af en bred vidensbase for aktørerne på det sociale område.

Anbefalingerne præsenteres efter en fælles systematik, der indeholder, hvad den enkelte anbefaling går ud på, en faglig begrundelse for anbefalingen samt en beskrivelse af den anbefalede praksis og evt. hjælperedskaber, der kan understøtte den anbefalede praksis.