Anbefaling 14: Udarbejdelse eller revidering af det kommunale beredskab

Formulér et præcist beredskab, der afspejler kommunens faglige ambitioner, handleveje, retningslinjer og anbefalinger på overgrebsområdet, så beredskabet udgør et solidt fundament for en god praksis på overgrebsområdet.

Et kommunalt beredskab er et lovpligtigt, skriftlig dokument, der skal vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Beredskabet skal medvirke til, at der reageres hurtigt og kvalificeret ved mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung.

Det sikres ved, at fagpersoner er opmærksomme på børn og unge, der udviser tegn og reaktioner på overgreb, og ved at disse fagpersoner kender kommunes procedurer i overgrebssager.

Beredskabet skal indeholde kommunens initiativer til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Det skal også indeholde handleveje for medarbejdere og ledere, når der opstår mistanke eller viden om overgreb.

Endelig bør det beskrive, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen fungerer, samt hvordan myndighed samarbejder med f.eks. børnehus, politi, sundhedsvæsen, familieretshus, krisecenter m.m.

Beredskabet kan også opfattes som et strategisk dokument, hvor chefniveauet har mulighed for at sætte en retning og konkrete anvisninger for, hvordan det forventes, at der arbejdes med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb i kommunens forskellige afdelinger og institutioner.

Det kommunale beredskab bør skabe sammenhæng i kommunens samlede indsats mod overgreb mod børn og unge. Det er således centralt, at beredskabet afspejler kommunens organisering og praksis på området.

Samtidig er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem det kommunale beredskab og kommunens øvrige centrale dokumenter såsom børne- og unge politik, tværfaglige samarbejdsmodeller, underretningsguider m.m. På den måde øges sandsynligheden for, at beredskabet er anvendeligt for ledere og medarbejdere.

Organisatorisk niveau

Det er et overordnet organisatorisk ansvar at sikre, at det kommunale beredskab udarbejdes i en tværfaglig kontekst, så alle faggrupper kan se sig selv i det. Det er desuden et organisatorisk ansvar at sikre relevant politisk opbakning til og fokus på overgrebsområdet.

Chefgruppen på børne- og ungeområdet har et fælles ansvar for arbejdsprocessen ved udarbejdelse eller revidering af det kommunale beredskab. Det anbefales, at samtlige chefer på børne- og ungeområdet er involveret i processen og kan bakke op om det endelige produkt.

Ledelsesniveau

I forbindelse med udarbejdelse af beredskabet er det de faglige lederes opgave at spille aktivt ind med deres viden om styrker og udfordringer på overgrebsområdet. Det skal ske både inden for den enkelte afdeling eller det enkelte fagområde og i det tværfaglige samarbejde.

Denne viden udgør et vigtigt fundament for at formalisere velfungerende arbejdsgange og italesætte og bearbejde barrierer og forhindringer for den gode praksis.  

Medarbejderniveau

Udvalgte medarbejdere kan med fordel kvalitetssikre hele eller dele af det kommunale beredskab med henblik på at sikre, at teksten er forståelig og anvendelig for de fagpersoner, der skal anvende den.

Læs mere

Få mere viden i publikationen 'Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge'.

Hent publikationen