Anbefalinger

Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen

Anbefalinger til skånsomme skift indkredser god faglig praksis og handlemuligheder, når et barn eller en ung skal skifte anbringelsessted.

Der er i alt fem anbefalinger til god praksis, som supplerer hinanden og skal læses og omsættes i en sammenhæng. De har fokus på de skånesomme skift i anbringelsen og omhandler alle børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.