Fokusområde 4: Det kommunale beredskab

Det lovpligtige kommunale beredskab er et styringsdokument, der sætter en overordnet retning for kommunens arbejde med forebyggelse, opsporing, håndtering og behandling af overgreb. 

Det kommunale beredskab er en kommunal opgave, som bør løses i tværfagligt regi, både hvad angår udarbejdelsen og anvendelsen af beredskabet. Derudover bør det kommunale beredskab have ledelsesmæssig og politisk bevågenhed.