Oversigt over udvælgelseskriterier

En række kriterier ligger til grund for udvælgelsen af instrumenter til evaluering.

Her kan du se, hvad der er lagt vægt på i udvælgelsen af instrumenterne.

  Der lægges vægt på følgende
Outcome Relativt brede outcomes (tværgående instrumenter).
Målgruppe Relativt brede målgrupper (tværgående instrumenter).
Karakteristik af målemetoden Relativt korte spørgeskemaer, gerne til selvudfyldelse.
Dansk oversættelse, danske normtal mv. En god dansk oversættelse og danske normtal (hvis relevant) for at tage højde for kulturelle og kontekstuelle forskelle mellem Danmark og det land, hvor instrumentet er udviklet.
Dansk anvendelse At der er erfaringer med at anvende instrumentet i Danmark.
Reliabilitet At måleinstrumentet måler præcist og sikkert.
Validitet At måleinstrumentet belyser det, det skal.
Responsivitet At måleinstrumentet kan registrere forandringer (en forudsætning for at det kan bruges til effektmåling).
Administrerbarhed Kort tidsforbrug til dataindsamling. Få eller ingen krav til dataindsamlers formelle kvalifikationer. Kort oplæringstid og gode manualer til instruktion, etik mv. i forhold til borgeren er i orden.
Licensforhold og anvendelse At instrumentet er gratis eller billigt at anvende.
Samlet vurdering Der foretages en samlet vurdering på baggrund af ovenstående. Ingen instrumenter opfylder alle krav.

Senest opdateret 15-05-2017

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode