Drejebog for national udvikling af sociale indsatser

Drejebogen for national udvikling af sociale indsatser kan bruges til at koordinere samarbejdet mellem aktører, der udvikler sociale indsatser på nationalt plan.

Drejebogen for national udvikling af sociale indsatser er et redskab i Social- og Indenrigsministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser. Drejebogen skal understøtte, at strategien omsættes til en ændring af praksis.

Drejebogen er et redskab til alle, der arbejder med udvikling, afprøvning og udbredelse af sociale indsatser og metoder på ministerområdet. Den beskriver de faser, der er i udviklingsarbejdet, og de mål, der skal opfyldes, for at udviklingen kan bevæge sig videre til en ny fase. Den beskriver også typiske leverancer i de forskellige faser af et projekt.

I drejebogen er det også tydeligt beskrevet, hvordan man på ministerområdet ønsker at vidensbasere udviklingen af sociale indsatser og metoder, herunder hvilke evalueringsformer der er relevante i de forskellige faser af udviklingsarbejdet.

Drejebogen er udarbejdet af Socialstyrelsen. Første udgave af drejebogen udkom i februar 2017, og den anden og opdaterede udgave er udarbejdet i september 2022.

Se Drejebogen for national udvikling af sociale indsatser

Senest opdateret 10-12-2020

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode