Hæfte 4: Forbedringsarbejde gennem prøvehandlinger

Hæfte 4 giver vejledning til at udvikle praksis ved at omsætte prioriterede udviklingspunkter for en indsats til konkrete forbedringstiltag.

Hæfte 4 handler om, hvordan en læringskultur kan understøttes og praksis forbedres gennem prøvehandlinger. Det er en tilgang, der handler om at afprøve og teste små afgrænsede udviklingstiltag i få udvalgte borgerforløb og udbrede succesfulde prøvehandlinger i takt med større fælles viden om, hvad der virker.

Hæftet introducerer også forbedringsmodellen, der hjælper med en struktur for, hvordan udviklingspunkter kan brydes ned i overskuelige forbedringstiltag, som kan afprøves som en del af igangværende borgerforløb.

I hæftet indgår:

  • læringscirkler som ramme for arbejdet (planlæg – afprøv – reflektér – justér).
  • et overblik over, hvordan prøvehandlinger kan tilrettelægges og trinvis finde løsninger for at implementere dem i større skala.
  • værktøjer, der kan hjælpe til at fastholde en løbende kvalitetsudvikling af indsatsen via hyppige og korte fremdriftsmøder. 

Tilgå skabelon til at følge op på prøvehandlinger (pdf)

Sammenhæng til de andre hæfter
Figur: Sammenhæng til de andre hæfter
Senest opdateret 02-12-2020