Hæfte 5: Valg af dokumentationsredskab

Hæfte 5 giver vejledning til at vælge et eller flere dokumentationsredskaber til at vurdere borgerens udvikling.

Hæftet giver vejledning til at vælge dokumentationsredskaber, der passer til den enkelte praksis, og viser, hvordan dataindsamling, analyser og læring kan planlægges. Dokumentation er centralt for det systematiske arbejde med udviklingen af en lovende praksis.

Hæfte 5 indeholder forslag til, hvordan indsatser kan dokumenteres, evalueres og designes, herunder:

  • at udarbejde en strategi for arbejdet med dokumentation.
  • vælge redskaber til resultatdokumentation.
  • afklare, hvordan og hvornår dataindsamlingen skal foregå, og hvem der skal gøre hvad.

Læs om recovery og måling af personlig recovery på Vidensportalen

Tilgå værktøj til udarbejdelse af strategi for indsamling af dokumentation (word) 

Tilgå værktøj til planlægning af dataindsamling og anvendelse af dokumentation (word)

Sammenhæng til de andre hæfter
Figur: Sammenhæng til de andre hæfter
Senest opdateret 02-12-2020