Hæfte 3: Beskrivelse og udvikling af indsatsen

Hæfte 3 giver vejledning til at udarbejde en dækkende indsatsbeskrivelse, som kan guide det videre udviklingsarbejde med indsatsen.

I hæfte 3 indgår vejledning til at beskrive en indsats, så den kan udvikles. En stærk fælles forståelse og beskrivelse af en indsats og dens forventede virkninger er en forudsætning for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling. En indsatsbeskrivelse udgør en samlet beskrivelse af en indsats og den gruppe borgere, som den er rettet mod. Den redegør for indsatsens målgruppe og kerneelementer samt dens forløb, aktiviteter og forventede virkninger.

Hæfte 3 introducerer bl.a. til forandringsteori, kerneelementer og beskrivelse af målgruppe(r) og arbejdsgange.

Se eksempler på fem kommuners indsatsbeskrivelser af en lovende praksis

Hæftet giver vejledning til udarbejdelsen af en indsatsbeskrivelse, som kan guide det videre udviklingsarbejde med indsatsen, herunder:

  • hvilke vidensformer indsatsbeskrivelsen kan bygge på.
  • metoder til at afdække det virksomme i indsatsen og dens udmøntning i konkrete arbejdsgange.
  • inspiration til at pege på udviklingspunkter, der kan forbedre indsatsen.

Se værktøj til prioritering af udviklingspunkter

Se Social- og Boligstyrelsens model for vurdering af omkostninger for en indsats

Sammenhæng til til de andre hhæfter
Figur: Sammenhæng til de andre hæfter
Senest opdateret 03-12-2020