Håndbog i lovende praksis

Håndbog i lovende praksis er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i lovende praksis.

Håndbogen er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i en lovende praksis. Håndbogen giver inspiration til, hvordan arbejdet med at vidensbasere og videreudvikle indsats og praksis kan systematiseres til gavn for børn, unge, familier eller voksne, som er udsatte eller har et handicap.

Formålet med håndbogen er at understøtte den udvikling, der allerede er i gang på sociale tilbud og i andre kommunale foranstaltninger. Den henvender sig til ledere og medarbejdere, der har det daglige ansvar for at udvikle og sikre kvaliteten af de sociale indsatser i kommuner og på sociale tilbud.

Videopræsentation

Håndbogen består af en introduktion og syv hæfter, som beskriver centrale temaer i arbejdet med at udvikle sociale indsatser og den faglige praksis. I hæfterne indgår vejledning til at beskrive, hvilke sociale indsatser der virker lovende, og hvilke resultater de skaber.

Hæfterne kan bruges hver for sig eller samlet. Tilsammen viser håndbogens syv hæfter skridtene på vejen til at vidensbasere jeres lovende sociale indsatser til udsatte borgere og borgere med handicap.

Hent eller bestil alle hæfterne her