Krav om anvendelse

De seks validerede instrumenter på nettolisten skal anvendes i de relevante evalueringer, med mindre væsentlige faglige hensyn taler imod. Det anbefales at anvende bruttolistens instrumenter, hvor det er relevant.

Formålet med listerne er at sikre, at der bruges velegnede metoder til vurderinger af resultater og effekter. Derfor er der også krav om, at instrumenterne anvendes, hvor det er fagligt relevant og meningsfuldt.
Der skal derfor generelt anvendes et ”følg eller forklar"–princip. Det betyder, at fravalg af instrumenter, der er relevante for målgruppen og problemstillingen, skal begrundes eksplicit.

Evaluator har generelt det faglige ansvar for at søge relevant information om validerede instrumenter, og det er evaluators faglige ansvar at anvende instrumenterne på en fagligt og etisk forsvarlig måde.

De validerede instrumenter fra netto- og bruttolisten skal ikke stå alene

Det er afgørende, at en evaluering gennemføres med instrumenter og indikatorer, der præcist afspejler de forandringer, der forventes. Derfor vil de validerede instrumenter fra listerne ofte kun dække en del af dataindsamlingen i en evaluering. Der kan suppleres med andre velegnede instrumenter, der ikke optræder på listerne og med enkeltstående indikatorer.

Senest opdateret 08-02-2017

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode