Hæfte 1: Foranalyse – organisatorisk kapacitet og faglige kompetencer

Hæfte 1 giver vejledning til at skabe et godt fundament for udviklingsarbejdet og indkredse, hvilke elementer i praksis der sættes fokus på.

Hæfte 1 handler om at afklare, hvad der kan være afsæt for at arbejde systematisk med faglig refleksion og dokumentation. Det fokuserer på vurdering af organisatorisk kapacitet til at udvikle en praksis, der bygger på viden, som er systematisk beskrevet og dataunderbygget. Det viser også, hvordan man kan indkredse, hvilke elementer der er behov for at gøre mere lovende.

Hæftet giver:

  • konkrete anvisninger til at styrke afsættet for at arbejde systematisk og datainformeret med kvalitetsudvikling.
  • en introduktion til to værktøjer, som kan anvendes til at vurdere styrker og udfordringer i forhold til udviklingsarbejdet og til at vurdere, hvor lovende elementerne i den konkrete praksis er.

Tilgå værktøj til selvevaluering (pdf)

Læs om måleredskab til lovende praksis

 
Foranalysens sammenhæng til de andre hæfter
Figur: Sammenhæng til de andre hæfter
Senest opdateret 02-12-2020