Nøgletalsredskaber og indsatstrapper

Social- og Boligstyrelsen har udviklet styringsredskaber til monitorering af strategiske omlægninger på området for udsatte børn og unge og for socialpsykiatrien.

Her kan du få et overblik over, hvilke styringsredskaber Social- og Boligstyrelsen har udviklet på området for socialpsykiatrien og området for udsatte børn og unge. Redskaberne kan benyttes af alle landets kommuner til at udvikle og monitorere områderne.

Styringsredskaber på området for Socialpsykiatrien

Social- og Boligstyrelsen indgik i perioden 2021-22 i et partnerskab med en række kommuner om at udvikle et koncept for omlægningen af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Læs mere om konceptet for recovery-orienteret rehabilitering her

I forbindelse med partnerskabsprojektet udviklede Social- og Boligstyrelsen også en indsatstrappe og et nøgletalsredskab for socialpsykiatrien.

Socialpsykiatriens Indsatstrappe og Socialpsykiatriens Nøgletal kan bruges som dialogredskab internt såvel som eksternt i kommunerne og til generel styringsinformation.

Læs mere om Socialpsykiatriens Indsatstrappe her

Læs mere om Socialpsykiatriens Nøgletal her

Styringsredskaber på området for udsatte børn og unge

Social- og Boligstyrelsen indgik i perioden 2015-17 i et partnerskab med en række kommuner om at udvikle et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Læs mere om konceptet for en tidligere indsats her

Den faglige ramme for denne omlægning er Indsatstrappen på området for udsatte børn og unge. For at understøtte kommunernes omlægning udviklede Social- og Boligstyrelsen to nøgletalsredskaber, som hver især og tilsammen kan give styringsinformation og derigennem hjælpe til monitorering af omlægningen.

Læs mere om Indsatstrappen for udsatte børn og unge her

Læs mere om Indsatstrappens Udgiftsmodel her

Læs mere om Indsatstrappens Nøgletal her

Kontakt

Christoffer Rasch
S: Fuldmægtig