Ramme for implementering – implementeringsguiden

Socialstyrelsens implementeringsguide har til formål at understøtte Social- og Boligstyrelsens samarbejde med andre aktører på socialområdet om at bruge den aktuelt bedste viden om implementering.

Formålet med ramme for implementering, Socialstyrelsens implementeringsguide, er at understøtte Social- og Boligstyrelsens samarbejde med andre aktører på socialområdet om at bruge aktuelt bedste viden om implementering. Guiden bygger på den nyeste litteratur om implementering samt på erfaringer indsamlet på tværs af Social- og Boligstyrelsen.

Ramme for implementering kan hjælpe med at identificere de faktorer, der skal være særligt opmærksomhed på i implementeringsprocessen. Guiden er generisk, hvilket vil sige, at guiden er relevant at bruge inden for alle former for implementeringsprocesser.

Guiden er bygget op om fire niveauer for implementering:

  • Individuelt niveau – Kompetencer
  • Interpersonelt niveau – Kultur
  • Institutionelt niveau – Kommune
  • Infrastrukturelt niveau – Kontekst

De fire niveauer beskriver samlet set det ”landskab”, som en given implementeringsproces foregår i, og dermed de elementer, som påvirker og bliver påvirket af implementeringsprocessen.

Guiden indeholder desuden en række refleksionsspørgsmål, der har til hensigt at sikre, at samarbejdet om implementeringen tager højde for de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende implementeringsprocesser.

Ramme for implementering er målrettet Social- og Boligstyrelsens samarbejdspartnere og leverandører og er udarbejdet af Socialstyrelsen med udgivelse i december 2019.

Hent publikationen her 

Senest opdateret 10-12-2020

Kontakt

Bo Jensen
S: Souschef

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode