Hæfte 7: Anvendelse af data til refleksion og læring

Hæfte 7 giver vejledning til, hvordan data kan anvendes til systematisk refleksion og læring både i det enkelte borgerforløb og for den samlede målgruppe. Formålet er at få omsat læring til udvikling af tilbuddet eller indsatsen.

I hæfte 7 er der fokus på, hvordan data kan analyseres, fortolkes og omsættes til handlinger, der kvalificerer en indsats.

Hæftet giver vejledning til at anvende data til systematisk, faglig refleksion og læring ved at:

  • anvende data til at informere dialoger med borgeren.
  • beskrive data for målgrupper, indsatser og resultater.
  • analysere og fortolke data.
  • skabe fælles faglig refleksion med henblik på at udvikle indsatsen.
  • undersøge sammenhæng mellem data på individniveau og udvikling af den samlede indsats.
Sammenhæng til de andre hæfter
Figur: Sammenhæng til de andre hæfter
Senest opdateret 02-12-2020