Kommunernes oplevede udfordringer på det sociale område

Undersøgelser fra 2020 og 2022 belyser kommunernes oplevede udfordringer inden for en række fokusområder på socialområdet. Autisme, skolefravær, selvskade og borgere med flere komplekse problemer nævnes som nogle af områder, hvor mange kommuner oplever udfordringer.

Social- og Boligstyrelsen har både i 2020 og 2022 gennemført en undersøgelse, som giver et overordnet billede af kommunernes perspektiver på centrale udfordringer i arbejdet med socialt udsatte, personer med psykiske vanskeligheder og personer med handicap. Undersøgelsen afdækker kommunernes oplevede udfordringer på det specialiserede socialområde hhv. for børn og unge samt for voksne.

Autisme, skolefravær, selvskade og borgere med flere komplekse problemer er nogle af de områder, som i den seneste undersøgelse nævnes, hvor flest kommuner oplever udfordringer.

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelsen belyser kommunale udfordringer hovedsageligt ud fra et organisatorisk og socialfagligt perspektiv, mens juridiske og økonomiske rammebetingelser i meget begrænset omfang belyses.

Gennemførelsesprocenten for undersøgelsen er generelt høj. På børne- og ungeområdet har 97 pct. i 2020 og 88 pct. i 2022 helt eller delvist gennemført undersøgelsen. På voksen området har 95 pct. i 2020 og 86 pct. i 2022 helt eller delvist gennemført undersøgelsen.

Du kan finde mere viden om undersøgelserne her

Undersøgelsen om udfordringer på børne- og ungeområdet

Undersøgelsen om udfordringer på voksenområdet