Støtteredskaber for lovende praksis

Et måleredskab der understøtter den fælles, faglige refleksion over praksis i kommuner og på sociale tilbud.

Der er udviklet et måleredskab til Lovende praksis. I måleredskabet kan du holde en given praksis op mod de 11 elementer, der kendetegner lovende praksis, ved at svare på i alt 67 spørgsmål. Herved kan du få et billede af, hvordan den givne praksis er lovende.

Måleredskabet består af en wordskabelon, hvor man kan arbejde med spørgsmålene. Wordskabelonen kan benyttes alene eller sammen med et redskab til beregning af scores.

Du kan downloade materialerne her:

Lovende praksis (Word)

Redskab til beregning af score (Excel)

Bemærk, at for at bruge redskabet til beregning af score, skal du have Excel installeret på din computer.

Du kan få teknisk hjælp til at anvende det Excel-baserede redskab til beregning af score af Social- og Boligstyrelsens support.

Gå til supportsiden

Senest opdateret 22-03-2021