Udvælgelseskriterier

Instrumenterne til større evalueringer er udvalgt efter en række kriterier.

Instrumenterne er udvalgt efter en række kriterier. De skal blandt andet foreligge på dansk og være anvendelige i en dansk kontekst. Det er også væsentligt, at tidsforbruget er begrænset, og at instrumenterne er gratis eller billige at anvende. Dertil kommer, at instrumenterne skal have gode måletekniske egenskaber, så de måler præcist og måler det, man ønsker at måle, og kan registrere forandringer over tid.

I alt 10 kriterier indgår i en samlet vurdering. De færreste instrumenter lever fuldstændigt op til alle kriterier, så der er foretaget en samlet vurdering af, hvad der er det bedste valg, ud fra de forskellige hensyn.

Gå til oversigt over udvælgelseskriterier

Senest opdateret 28-01-2020

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode