Retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser

Social- og Boligstyrelsen har udviklet retningslinjer for arbejdet med økonomiske analyser af sociale indsatser. Retningslinjerne hænger tæt sammen med de værktøjer, Social- og Boligstyrelsen har udviklet til at gennemføre økonomiske analyser.

Social- og Boligstyrelsens retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser er målrettet alle, der arbejder med økonomiske analyser af sociale indsatser og metoder, både eksterne leverandører og konsulenter og styrelsens egne medarbejdere.

Begrebet økonomiske analyser betegner en analyse af de omkostninger, der er ved en given social indsats og/eller de økonomiske konsekvenser, der følger af den effekt, en social indsats har på borgerne. Social- og Boligstyrelsen skelner mellem omkostningsanalyser og økonomiske evalueringer.

Omkostningsanalyser kræver kun viden om indsatsens omkostninger og kan bestå af en udgiftsanalyse eller en omkostningsvurdering.

Økonomiske evalueringer forudsætter viden om indsatsens omkostninger, effekt for deltagerne og evt. også de økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsen. Den økonomiske evaluering kan være en cost-effectiveness, budgetøkonomisk eller samfundsøkonomisk analyse.

Retningslinjerne beskriver, hvordan de forskellige typer økonomiske analyser gennemføres, og hvordan styrelsens værktøjer kan anvendes til at udarbejde analyserne, fx Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Retningslinjerne er udarbejdet af den daværende Socialstyrelse og udgivet i januar 2020.

Gå til udgivelsen af retningslinjerne her

Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Social- og Boligstyrelsen har udviklet et redskab, der kan hjælpe dig med at lave en omkostningsvurdering af en social indsats. Omkostningsmodellen er bygget på samme principper for omkostningsvurderinger, som beskrives i Social- og Boligstyrelsens retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser.

Læs mere om Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Social- og Boligstyrelsen har udviklet Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. SØM er et værktøj til at beregne de budgetøkonomiske konsekvenser over tid ved at investere i vidensbaserede sociale indsatser.

Læs mere om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent