Hæfte 6: Indsamling af dokumentation

Hæfte 6 introducerer til indsamling af gyldige og pålidelige data, der kan understøtte udviklingsarbejdet.

Hæfte 6 giver vejledning til indsamling af data på en god og systematisk måde. Dataindsamling er et afsæt for den løbende praksisudvikling. Udvikling af en lovende praksis drejer sig om løbende at reflektere over den indsats, der leveres til den enkelte borger og til den samlede målgruppe, blandt andet på baggrund af data.

Hæfte 6 giver vejledning til:

  • at indsamle gode og pålidelige data.
  • at gøre borgeren til en aktiv part i dataindsamlingen.
  • at implementere dokumentationsredskab i sociale tilbud.
  • at arbejde med konkrete værktøjer til at sikre god og pålidelig dokumentation.

Tilgå katalog over dokumentationsredskaber på Vidensportalen

Sammenhæng til de andre hæfter
Figur: Sammenhæng til de andre hæfter
Senest opdateret 02-12-2020