Præsentation af instrumenter

Der er udarbejdet en netto- og en bruttoliste over validerede instrumenter til brug for evalueringer af metoder og indsatser til hovedmålgrupperne på det sociale område.

Listerne rummer både generelle og specifikke instrumenter. Det er ikke nogen entydig skelnen, men de generelle instrumenter er relevante for mange målgrupper og sociale indsatser. De specifikke instrumenter er tættere knyttet til en konkret problematik for en eller flere målgrupper.


Nettoliste med 6 instrumenter

Nettolisten rummer de instrumenter, der skal anvendes i evalueringer af metoder og indsatser til hovedmålgrupperne på det sociale område: socialt udsatte børn og unge, socialt udsatte voksne og mennesker med handicap.

Gå til nettolisten over validerede instrumenter

Bruttoliste med 18 instrumenter

Bruttolisten rummer instrumenter, der anbefales som supplerende instrumenter i evalueringer af metoder og indsatser på det sociale område.

Gå til bruttolisten over validerede instrumenter

Senest opdateret 28-01-2020

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode