Bruttoliste over validerede instrumenter

Bruttolisten rummer instrumenter, der anbefales som supplerende instrumenter i evalueringer af metoder og indsatser på det sociale område.

Her kan du se instrumenterne fordelt på målgruppe.

Instrumenter til socialt udsatte børn og unge og børn og unge med handicap

           Outcome                             Instrument
Små børns udvikling ASQ-3
Helhedsvurdering af barnets funktionsevne PEDI eller PEDI-CAT
Livskvalitet KIDSCREEN          
Spiseforstyrrelser                        EDI-3
Sprogvurdering Sprogvurdering til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen
Unge med misbrug UngMap

 

Instrumenter til socialt udsatte voksne og voksne med handicap

              Outcome                        Instrument
Mental sundhed SWEMWBS
Stress Perceived Stress Scale
Selvværd Rosenberg Self-Esteem Scale         
Self-efficacy                  General Self-Efficacy Scale
Selvbestemmelse, deltagelse og autonomi IPA-DK
Adfærd Vinland II
Sociale relationer Copenhagen Social Relations Questionnaire
Ensomhed UCLA
Recovery Recovery Assessment Scale
PTSD HTQ-IV Harvard Trauma Questionnaire
Voldsudsættelse/voldsudøvelse CTS2 (i forskellige versioner)
ADL + fysisk funktion Barthel 20 og Barthel 100

 

Senest opdateret 15-05-2017

Kontakt

Aske Scott Graulund
S: Leder af Evaluering og Metode