Indsatstrappens Nøgletal

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab til at følge foranstaltningsmønsteret på det specialiserede børneområde over tid.

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab til at følge kommunernes omlægning til en tidligere og mere forebyggende indsats på det specialiserede børneområde. Indsatstrappen repræsenterer en faglig tankegang, der påvirker hele området, mens Indsatstrappens Nøgletal giver mulighed for at følge implementeringen af og arbejdet med den faglige tankegang via de mest relevante nøgletal.

 

Anvendelse af Indsatstrappens Nøgletal

Redskabet giver den enkelte kommune mulighed for at følge deres eget foranstaltningsmønster over tid. Derudover kan kommunerne følge dataunderstøttede nøgletal, sammenligne udviklingen i nøgletallene med andre kommuner og hele landet. Nøgletallene kan således eksempelvis bruges som ledelsesinformation i kommunerne.

Målgruppen for Indsatstrappens Nøgletal er kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner.

Hent Indsatstrappens nøgletal

Når du henter Indsatstrappens Nøgletal får du altid den senest opdaterede version. Modellen opdateres som udgangspunkt en gang om året med nyeste tal fra anbringelsesstatistikken. Disse vil dog være ca. et år forsinkede. Man vil eksempelvis først kunne se data for 2020 i den version, der kommer ultimo 2021.

Indsatstrappens Nøgletal_2.0.xlsm

Du kan også hente vejledningen til Indsatstrappens Nøgletal ved at bruge nedenstående link:

Hent vejledning til Indsatstrappens Nøgletal

Tekniske betingelser

1. Klik på "Filer" i øverste venstre hjørne: Klik på Filer 2. Klik på "Indstillinger": Klik på indstillinger 3. Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration og derefter Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration: Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration og derefter Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration 4. Klik på "Indstillinger for makro" og derefter "Aktiver alle makroer": Klik på "Indstillinger for makro" og derefter "Aktiver alle markroer" Dette skal kun gøres en gang og derefter er makroer aktiveret i alle Excel filer man åbner.

Indsatstrappens nøgletal er opbygget i Excel. Redskabet virker kun i Excel til Windows, og er testet til at virke i Excel 2016.

Redskabet benytter makroer, og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende Indsatstrappens nøgletal skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.

Baggrund

Indsatstrappens nøgletal er skabt på baggrund af projektet ”Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats” med deltagelse af Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune og herefter en række referencekommuner.
 

Kontakt

Christoffer Rasch
S: Fuldmægtig