Socialpsykiatriens Nøgletal

Socialpsykiatriens Nøgletal er et styringsredskab til at følge, om kommunerne opnår den ønskede udvikling hos borgerne som følge af en omlægning mod mere recovery-orienteret rehabilitering.

Socialpsykiatriens Nøgletal er et redskab som giver kommunerne mulighed for, at følge egen omlægning mod en mere recovery-orienteret rehabiliterende socialpsykiatri samt om den ønskede udvikling hos borgerne opnås.

Redskabet giver den enkelte kommune mulighed for at følge udviklingen hos borgerne over tid som følge af omlægningen. Derudover kan kommunerne sammenligne udviklingen i nøgletallene med andre kommuner og nationalt. Nøgletallene kan således eksempelvis bruges som en genvej til hurtig og let ledelsesinformation i kommunerne, som viser resultaterne for borgernes udvikling.

Omlægningen

Nøgletallene i redskabet belyser først og fremmest:

  • Øget personlig recovery og trivsel
  • Tidligere indsats
  • Øget grad af uddannelse og beskæftigelse
  • Forbedret sundhed

Recovery handler om at komme sig fra psykiske vanskeligheder og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange af de borgere, som får alvorlige psykiske vanskeligheder. Et af principperne for recovery-orienteret rehabilitering handler om at hjælpe borgerne så tidligt som muligt. Dette princip kan måles via Socialpsykiatriens Indsatstrappe.

Gå til beskrivelse af Socialpsykiatriens Indsatstrappe

Socialpsykiatriens Nøgletal belyser ikke alle mål og principper for omlægningen. Det skyldes, at det for nogle mål og principper ikke er muligt at udarbejde nøgletal, der kan dataunderstøttes, og som også opfylder kvalitetskriterier for nøgletal. Dette beskrives nærmere i nøgletalskataloget i linket nedenfor.

Nøgletallene

Socialpsykiatriens Nøgletal indeholder 20 overordnede nøgletal, som tilsammen kan give en pejling på, om kommunens borgere samlet set bevæger sig i den ønskede retning. De konkrete definitioner for hvert nøgletal findes i nøgletalskataloget, som kan hentes nedenfor.

Læs mere om nøgletallene i nøgletalskataloget, som du kan hente her

15 ud af de 20 nøgletal er dataunderstøttet i redskabet på baggrund af nationale registerdata. De resterende nøgletal har kommunerne selv mulighed for at indtaste.

Nøgletallene er, ligesom indsatstrappen, udviklet i samarbejde med Herning, Randers, Roskilde og Rudersdal Kommuner som led i projektet ”Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning” under SATS19-initiativet ”Styrket indsats i socialpsykiatrien” i perioden 2021 til 2022.

Hent Socialpsykiatriens nøgletal

Når du henter Socialpsykiatriens Nøgletal, får du altid den senest opdaterede version. Redskabet opdateres som udgangspunkt én gang om året med nyeste tal fra de nationale registre. Disse vil dog være omkring et år forsinkede. Du vil eksempelvis først kunne se data for 2023 i den version, der kommer ultimo 2024.

Socialpsykiatriens Nøgletal version 1.2.xlsm

Tekniske betingelser

1. Klik på "Filer" i øverste venstre hjørne: Klik på Filer 2. Klik på "Indstillinger": Klik på indstillinger 3. Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration og derefter Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration: Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration og derefter Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration 4. Klik på "Indstillinger for makro" og derefter "Aktiver alle makroer": Klik på "Indstillinger for makro" og derefter "Aktiver alle markroer" Dette skal kun gøres en gang og derefter er makroer aktiveret i alle Excel filer man åbner.

Socialpsykiatriens Nøgletal er opbygget i Excel. Redskabet virker kun i Excel til Windows, og er testet til at virke i Excel 2016.

Redskabet benytter makroer og vil derfor ikke virke, hvis det gemmes i andre formater end ”.xlsm”. For at anvende Socialpsykiatriens Nøgletal skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.

Baggrund

Socialpsykiatriens Nøgletal er udarbejdet i forbindelse med udviklingen af et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. Omlægningen følger en række principper for arbejdet.

Læs mere om de otte retningsgivende principper for recovery-orienteret rehabilitering

Konceptet indeholder en række materialer, som kan hjælpe kommuner med at sætte en recovery-orienteret rehabiliterende ramme og retning for indsatsen i socialpsykiatrien. Der findes materiale, som henvender sig til den strategiske ledelse i kommunen, sagsbehandlere på myndighedsområdet, medarbejdere og ledere i de sociale tilbud, socialpsykiatriens samarbejdspartnere samt til de borgere, der modtager støtte i socialpsykiatrien.

Læs om recovery-orienteret rehabilitering her

Kontakt

Christoffer Rasch
S: Fuldmægtig