Hæfte 2: Organisering og ledelse af vidensbaseret praksisudvikling

Hæfte 2 giver inspiration til, hvordan udviklingen af en vidensbaseret praksis kan organiseres og ledes.

Hæfte 2 har fokus på ledelsens rolle i en løbende vidensbaseret udvikling af praksis. Det viser også, hvordan udviklingen af en fælles læringskultur i organisationen kan ske.

Hæftet giver inspiration til:

  • hvordan der kan skabes rammer for faglig refleksion og læring.
  • hvordan der kan etableres et bredt sammensat kvalitetsteam til at drive udviklingsarbejdet.
  • tiltag til skabelse af en læringskultur.
  • refleksionsspørgsmål til ledere om egen praksis i vidensbaseret ledelse.

Læs om interview om lederens rolle i skabelsen af en feedbackkultur ved et familiebehandlingscenter:

FIT i Hvidovre Kommune

Organisering og ledelses sammenhæng til de andre hæfter
Figur: Sammenhæng til de andre hæfter
Senest opdateret 26-11-2020