Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig og leve et meningsfuldt liv, hvis de får den rette støtte og hjælp. Recovery-orienteret rehabilitering virker. Mange kommuner er derfor også allerede i gang med at omlægge deres praksis i socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering.

Hér kan du finde inspiration til, hvordan jeres kommune kan udvikle og omlægge jeres praksis til recovery-orienteret rehabilitering. Du kan også læse om recovery-orienteret rehabilitering, og hvordan I kommer i gang med arbejdet. Du finder inspiration og konkrete værtøjer du kan bruge, uanset hvad der er din opgave i socialpsykiatrien. Materialet beskriver en overordnet faglig tilgang og kan derfor også med fordel tages i anvendelse af andre dele af det specialiserede voksenområde.   

Hvad skal du gøre for at arbejde recovery-orienteret rehabiliterende?

Læs mere og find den guide, som passer til dig, og læs hvad du kan gøre.

Hvorfor arbejde recovery-orienteret rehabiliterende?

Fordi recovery-orienteret rehabilitering kan være en del af løsningen på socialpsykiatriens udfordringer. Læs mere om, hvorfor vi mener det. 

Kurser og e-læring

Læs mere om vores aktuelle kurser og mulighed for e-læring.

Netværk for faglige ledere

Social- og Boligstyrelsen afholder et netværk for faglige ledere i socialpsykiatrien. Læs mere om, hvordan du kan blive en del af netværket.

Faglig tilgang

Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang der udspringer af socialpsykiatrien, men som er relevant for det samlede specialiserede voksenområde. Alle materialer på hjemmesiden kan således med fordel anvendes af ledere og medarbejdere fx inden for udsatteområdet eller handicapområdet.