Ulighed i sundhed

Det understøtter lighed i sundhed for den enkelte person med udviklingshæmning, når det faglige personale har et godt samarbejde med andre fagpersoner, herunder autoriserede sundhedsfaglige medarbejdere, både i den kommunale og regionale sektor.

Udover et godt samarbejde er det også vigtigt, at det faglige personale er vidende om de vanskeligheder og den ulighed, der ofte er for menneskers adgang til sundhedsfremmende indsatser.

Det betyder, at der skal være opmærksomhed på alternative måder og steder at foretage lægebesøg mv. Ligeværdig omsorg og pleje opnås, hvis alle ikke bliver mødt på samme måde, men med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018).

Endelig er det afgørende, at det faglige personale har kompetencer til at samarbejde med den enkelte person med udviklingshæmning og tager udgangspunkt i den enkeltes egne ressourcer, mål og ønsker i de konkrete sundhedsfremmende indsatser (Furesø Kommune, 2014; Region Midtjylland, 2013; Sørensen et al., 2013).

Kontakt

Lars Oluf Gemmer
S: Socialfaglig konsulent