Recovery og rehabilitering

”Recovery” og ”rehabilitering” er centrale begreber, som begge repræsenterer en samarbejdende og dialogbaseret tilgang til borgeren.

Tilgangen er afgørende for, at borgerens trivsel kan øges, og for at udfordrende adfærd kan forebygges. Helt overordnet kan recovery beskrives som borgerens egne perspektiver på eget liv, hvor indsatsen tager udgangspunkt i borgerens indefra – perspektiv samt egne håb, ønsker og drømme.

Rehabilitering kan herunder forstås som de fagprofessionelles faglige begreb og som ramme for den helhedsorienterede indsats, herunder forebyggelse af udfordrende adfærd.

Kontakt

Lars Gemmer
S: Socialfaglig konsulent