Misbrug og udviklingshæmning

Der kan være mange udfordringer og dilemmaer forbundet med at støtte et menneske med udviklingshæmning, som har et problematisk forbrug af rusmidler. Voksne med udviklingshæmning har ret til, på lige fod med alle andre, at modtage behandling, jf. behandlingsgarantien.

Mange behandlere er i tvivl om, hvad det vil sige at have udviklingshæmning, og hvordan de kan tilpasse behandlingen til denne gruppe.

Flere pædagoger mangler viden om, hvorvidt der er tale om et forbrug, et skadeligt forbrug eller et afhængigt brug af rusmidler, og de mangler viden om relevante behandlingsmuligheder og en skadereducerende tilgang.

Dette kan betyde, at voksne med udviklingshæmning med et problematisk forbrug af rusmidler ikke får den hjælp, de har behov for, fordi det dels kan være uklart, hvem der fagligt set skal varetage opgaven, og dels at de ikke profeterer af den nuværende behandlingsform, som er kognitivt funderet.

Behandlingsgarantien, der blev indført i 2005, betyder, at voksne med udviklingshæmning har ret til, på lige fod med andre, at modtage behandling. De skal senest 14 dage efter henvendelse til et rusmiddelcenter tilbydes et behandlingstilbud.

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig